• พรานกระต่าย กำแพงฯ (สุรพงษ์)
 • กงไกรลาศเรดิโอ สุโขทัย (เฉวียง)
 • วิทยุท่าขุนราม (ศรสิน) กำแพงฯ
 • วิทยุเพื่อความมั่นคงอำเภอฮอด
 • วิทยุเพื่อความมั่นคงอำเภอดอยเต่า
 • FM.106.50 แม่ฮ่องสอน (ชวลิต)
 • วิทยุ Homeradio โกรกพระ นครสวรรค์
 • วิทยุวิถีล้านนา 94.25 MHz.ลำปาง
 • สไมล์เรดิโอ พิจิตร (จุฑาทิพย์)
 • วิทยุเพื่อคนแพร่ (มยุรา)
 • วิทยุคนรักถิ่น อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 • วิทยุ FM 106 กำแพงเพชร (ศิวกร)
 • คนเกษตร เชียงราย (สมเกียรติ)
 • 90 Hip.F.M. ตะพานหิน พิจิตร
 • สตาร์อุทัยเรดิโอ อุทัยธานี
 • วิทยุแม่ฟ้าเรดิโอ เชียงราย
 • วิทยุเวียงเชียงแสน เชียงราย
 • FM 89.25 ตาคลี นครสวรรค์
 • วิทยุท่าวังทองเรดิโอ FM 91.25 พะเยา
 • วิทยุไชยศิริ นครสวรรค์ (เกศินี)
 • วิทยุขุนปัวเรดิโอ น่าน (ณัษฐณิชา)
 • วิทยุกรีนโซนเรดิโอ เชียงใหม่
 • วิทยุสมายมีเดียร์ เชียงใหม่
 • วิทยุเพื่อความมั่นคง เวียงเชียงรุ้ง
 • วิทยุเพื่อความมั่นคง นาน้อย น่าน
 • กรีนเรดิโอ อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
 • วิทยุไลฟ์สเตชั่น FM 104.20 MHz.
 • วิทยุเพื่อความมั่นคง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 • Happywaveradio จ.สุราษฎร์ธานี
 • วิทยุ RNN.F.M.95.00 MHz กาญจนบุรี

 • คลื่นแห่งความจงรักภักดี FM 97.75 จ.ลพบุรี
 • วิทยุเพื่อความมั่นคงท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
 • คลื่นแห่งรอยยิ้ม Anekradio.net ลพบุรี
 • วิทยุบางมดสัมพันธ์ กทม. FM 98.25 MHz.
 • FM 92.25MHz ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
 • คนเมืองใหม่ FM 106.25 MHz. สมุทรปราการ
 • วิทยุเพื่อความมั่นคงศาลาปู่ปี จ.ชัยนาท
 • คลื่นลูกทุ่งไทย นครศรีธรรมราช
 • Next Step Radio FM 98.25 MHz ภูเก็ต
 • ดีเจเคน วมค.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 • FM 103.20 MHz เหมมณี แฟมิลี่เรดิโอ
 • จอมทองเรดิโอ นนทบุรี
 • วิทยุเพื่อความมั่นคง เรดิโอ แพร่
 • วิทยุเพื่อความมั่นคง จ.พิษณุโลก
ศูนย์ประสานงานมวลชน สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.)
แม่ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คลื่นแห่งความจงรักภักดี
www.1374eradio.net
 • วิทยุ Firstradio อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 • วิทยุ Sbyradio อ.เมือง จ.อุทัยธานี
 • วิทยุ ลูกทุ่งสัมพันธ์ จ.เพชรบุรี
 • วิทยุ คนรักศรีนคร จ.สุโขทัย (อ.เรืองศักดิ์)
 • วิทยุ คนรักศรีสำโรง จ.สุโขทัย (อ.เรืองศักดิ์)
 • วิทยุ Varietimeradio จ.สุโขทัย

ศูนย์ประสานงานมวลชน สำนักกิจกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี  ถนนราชสีมา  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์: 0 2241 2069

Copyright 2011-2021, www.nutradio.net , All rights reserved.
Tel. 08 4915 6992  ติดต่อหรือแนะนำ ที่   E-mail : djnutradio@hotmail.com